Ocak 13, 2022 admin

Brukerhåndbok Nokia Lumia Pdf Free Download

Bankkontonumre administreres fra Admin – Organisasjonsfakta. Navn på kunde som mottar fakturaen samt eventuelt prosjekt den er tilknyttet. Hvis fakturaen er forfalt uten at kunden har betalt den i sin helhet, kan du sende en purring eller et inkassovarsel.

  • Opprette ferieønsker og egenmeldinger på vegne av andre ansatte.
  • Standard SMTP benytter normalt kommunikasjonsport 25.
  • Se for eksempel hvordan du kan gjøre dette hvis du bruker Gmail eller Hotmail/Office365.
  • Alle brukerkontoene må knyttes mot en ansatt og en brukergruppe.

Klikk på “Kjør rapport” (enten fra verktøylinjen eller fra knappen under seksjonen “Rapportperiode”). Angir om rapportene skal hente data fra bestemte ukedager. Gir mulighet for å kun vise timer med bestemte ord i “internt notat”. I tillegg finnes det egne rapporter for fakturerbarhet for kunder og prosjekter samt status for faktureringen. Angir antall uker med lavere antall timer enn “normalarbeidsuke”. Angir antall uker med høyere antall timer enn “normalarbeidsuke”.

10 Prosjekt

Listen over firmaoppføringer kan sorteres etter ulike parametere. Dette gjøres via rullegardinmenyen “Sortering” på verktøylinjen.

Angir mottaker av direktemelding (navn på ansatt, navn på avdeling eller “Alle”). Se forøvrig Meldinger – Direktemeldinger ut for informasjon om sending av direktemelding og mulighetene i vinduet for sending av direktemelding. For informasjon om sending av direktemeldinger i XS Office, se Meldinger – Direktemeldinger ut. Ta kontakt med oss hvis du har abonnement hos en leverandør som ikke finnes i listen over tjenesteleverandører. Se Meldinger – SMS-innstillinger for å registrere detaljene for ditt mobilabonnement.

Automatisk Utlogging

Listen over tilstedeværelseskategorier kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen. Listen over avdelingskontorer kan eksporteres til Excel-format, CSV-format og PDF-format via knapper på verktøylinjen. Avdelinger opprettes ved å velge “Ny avdeling” fra verktøylinjen på siden “Admin – Avdelinger”. Viser ansatte med ID større enn/mindre enn/likt/ulikt en bestemt verdi. Vil automatisk produseres ved innlegging av fornavn, mellomnavn og etternavn. Vis oppføringer som er sist endret av en bestemt ansatt.

Den beste måten å oppnå kontakt og sikre god saksgang er ved å benytte den integrerte supportfunksjonen i XS Office. Skriftlige henvendelser gir best dokumentasjon i ettertid. Dette sikrer også sporbarhet siden hver windll.com/nn/dll/lavasoft-limited/lavasofttcpservice henvendelse får et eget saksnummer som kan benyttes for senere referanse. Hvis fakturaer forblir ubetalt over en periode uten at en dialog rundt dette er etablert, kan tilgangen til XS Office bli fjernet.

Contact

#keyofyourwork

Contact